ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί φοιτητές/υποψήφιοι φοιτητές,

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο του Παραρτήματος Διδυμοτείχου του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να βοηθήσει όσους ανατρέξουν σ’ αυτή, να βρουν πληροφορίες που αφορούν στη φιλοσοφία και στην αποστολή του τμήματος, στη διοικητική λειτουργία του, στο περιεχόμενο των σπουδών, αλλά και χρήσιμες χρηστικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη φοίτηση των φοιτητών /τριών μας. Ελπίζουμε να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των χρηστών της για τη φυσιογνωμία, το εκπαιδευτικό έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του τμήματος μας. Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙΠΑΕ λειτούργησε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2007 ως Τμήμα Νοσηλευτικής Παράρτημα του ΤΕΙ Καβάλας στο Διδυμότειχο. Με το αρ.87/13 Π.Δ. (ΦΕΚ 129/05-06-2013τ.Α΄) το Τμήμα εντάχθηκε στην Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και το Τ.Ε.Ι. Καβάλας μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Μάιο του 2019 με το νόμο 4610 (ΦΕΚ 70/Α/752019), το Τμήμα Νοσηλευτικής εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) του ΔΙΠΑΕ ως Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης, με έδρα το Διδυμότειχο. Στόχος του Τμήματος είναι η προετοιμασία μελλοντικών επιστημόνων υγείας με την παροχή υψηλής στάθμης γνώσεων και την ανάπτυξη νοσηλευτικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία και υπευθυνότητα στους μελλοντικούς τους ρόλους: • στη φροντίδα υγείας, του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας, • στην οργάνωση και τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας • στην εκπαίδευση και στην έρευνα Στo πλαίσιο της αποστολής του, το Tμήμα: • Προάγει τη γνώση, ικανότητες και δεξιότητες μέσω της διδασκαλίας και της άσκησης • Συνεργάζεται με άλλα τμήματα Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Επιστημονικούς φορείς, Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε Εθνικό και διεθνές Επίπεδο • διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικές ημερίδες για αποφοίτους στο πλαίσιο της προώθησης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης • Συμβάλλει στη διαμόρφωση υπευθύνων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ευαισθησία και συνείδηση Η Πρόεδρος του Τμήματος

       Καλή πλοήγηση                                                      Δρ. Ευγενία Μηνασίδου
                                                                               Αν. Καθηγήτρια
       Σεπτέμβριος 2019                                                           Πρόεδρος του Τμήματος 
                      
                     

      Οδηγός Σπουδών