ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί φοιτητές/υποψήφιοι φοιτητές,

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής .

Η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να βοηθήσει την εύρεση πληροφοριών που αφορούν στην φιλοσοφία, στην αποστολή, στην διοικητική λειτουργία του Τμήματος αλλά και στο περιεχόμενο των σπουδών που θα διευκολύνουν την φοίτηση.

Στόχος του Τμήματος είναι η προετοιμασία μελλοντικών επιστημόνων νοσηλευτών που να κατέχουν υψηλή στάθμη γνώσεων και δεξιοτήτων ανταποκρίνονται με επιτυχία και υπευθυνότητα στους μελλοντικούς τους ρόλους.

         Καλή πλοήγηση                                                 
                                                                         
                                                                            
        Μαρτιος 2024                                                               ********** 
                      
                     

      Οδηγός Σπουδών